Általános szerződési feltételek

 Letöltések:  1-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru visszaküldéséhez | 2-es számú melléklet - Nyomtatvány az áru cseréjére

ONLINE REKLAMÁCIÓ RÖGZÍTÉS >>>


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Az IRISIMO s.r.o. (Kft.) társaság, székhely: Bystrická cesta u. 5633/16A, 034 01 Rózsahegy (Ružomberok), cégazonosító szám: 46569014, amely a „C” részleg 56258/L betétszáma alatt van bejegyezve a Zsolnai (Žilina) Járási bíróság Cégjegyzékében (továbbiakban, mint „eladó”), mint a IRISIMO webáruház internetes értékesítőjének a jelen kereskedelmi feltételei az eladó és a rendelő vagy vásárló (továbbiakban, mint „vevő”) között létrejött adásvételi szerződésből eredő és a szerződő felekre vonatkozó jogokat és kötelességeket szabályozza.

1.2. A vevő az eladóval kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségi adatok útján:
e-mail: info@irisimo.hu
telefon: +36 31 3143400

(H - P: 08:30 - 16:00)


2. SZERZŐDÉSKÖTÉSI INFORMÁCIÓK

2.1. Valamennyi vonatkozó belföldi jogszabály és az Európai Unió rendeletek teljesítése érdekében a tárgyi adásvételi szerződés létrejöttét megelőzően az eladó köteles, hogy a vevőnek – a jelen kereskedelmi feltételek 2. fejezetében részletezett rendelkezések útján – a megfelelő tájékoztatásokat nyújtsa.

 2.1.1. Árucikk fő tulajdonságai. Az alkalmazott távközlési eszközöknek megfelelően az eladó által nyújtott, a termék fő adottságairól, szolgáltatás jellegéről a webáruházi katalógus-oldalak tartalma szerint a jelen kereskedelmi feltételek 3.1 és a további vonatkozó fejezetek alapján a vevőnek szóló tájékoztatások.

 2.1.2. Kereskedelmi társaság megnevezése és székhelye. A társaság kereskedelmi megnevezése, székhelye a vevő számára a jelen kereskedelmi feltételek 1.3 bekezdésében van feltüntetve.

 2.1.3. Eladó elérhetőségi adatai. Az eladó elérhetőségi adatairól, beleértve a telefonszámot, elektronikus kapcsolattartási címét és a postacímet a vevő a jelen kereskedelmi feltételek 1.2 bekezdésében kapott tájékoztatásokat.

 2.1.4. Reklamáció benyújtás címzettje. A vevőnek joga van, hogy a kézbesített terméket, a neki nyújtott szolgáltatást reklamálja, esetleg panasz vagy egyéb kifogásolás jogával éljen, és az ilyesféle észrevételeit - amennyiben a jelen feltételek ezt más módon nem szabályoznák - a jelen kereskedelmi feltételek 1.2 bekezdésében közölt címre nyújtsa be.

 2.1.5. Árucikk vagy szolgáltatás teljes vételára. A termékek, szolgáltatások vételárairól és a hozzáadott értékadóról, egyéb adókról, vámilletékekről; továbbá az olyasféle árucikkekről, szolgáltatásokról, amelyek esetében a vételár összegét előre meghatározni nem lehet, a vételár és a szállítási, kézbesítési, postai  költség, illetve egyéb kiadások, illetékek (az előre meg nem határozott értékű kiadásokkal, illetékekkel közösen), amennyiben ezek vételárát a vevő fogja meghárítani, a webáruházi katalógusok oldalain vannak feltüntetvea jelen kereskedelmi feltételek 3.1 és a további vonatkozó fejezetek alapján. 

 2.1.6. Fizetési és szállítási feltételek. A fizetési és szállítási feltételekről szóló tájékoztatásoka jelen kereskedelmi feltételek 4. fejezetében vannak részletezve.

 2.1.7. Szerződéstől elállási vevői jog. A szerződéstől elállási jogot a vevő részéről és az egyéb vonatkozó feltételt - a szerződéstől elállási nyomtatvánnyal, az áru visszatérítési költségekről és a szerződéstől elállási jog érvénytelenítési körülményeiről szóló tájékoztatásokkal közösen - a jelen Általános Kereskedelmi Feltételek (ÁKF) 5. fejezete részletezi.

 2.1.8. Hibás teljesítés. A hibás teljesítés alapján előterjeszthető igények, az igényérvényesítés módjairól szóló információk a jelen kereskedelmi feltételek 7. és 8. fejezetében vannak feltüntetve.

 2.1.9. Jótállás. A gyártó vagy az eladó által nyújtott jótállások meglétéről és részleteiről szóló tájékoztatások, beleértve a standardon felüli garanciát is, a jelen kereskedelmi feltételek 8. fejezete részletezi.

 2.1.10. Meghosszabbított garancia. Valamelyik javasolt árucikk megvásárlására vonatkoztatott meghosszabbított garanciájáról szóló tájékoztatások a jelen kereskedelmi feltételek 8.14. bekezdésében vannak feltüntetve.

 2.1.11. VIP szerviz. Valamelyik javasolt árucikkre vonatkoztatott VIP szervizelési szolgáltatásról szóló tájékoztatások a jelen kereskedelmi feltételek 8.15. bekezdésében vannak feltüntetve.

 2.1.12. Adásvételi szerződés tartama és a szerződésből eredő kötelességek. A szerződés hatályosságának tartamáról, illetve a szerződés létrejöttét illető egyéb tényekrőlszóló információk - az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségek minimális időbeli hatályosságáról szóló tájékoztatásokkal közösen - a jelen kereskedelmi feltételek 3. fejezetében vannak feltüntetve.

 2.1.13. Előlegfizetési kötelesség. Az előlegfizetési és egyéb vonatkozó kötelezettségéről a vevőt a jelen ÁKF 3. fejezetében feltüntetett webáruházi katalógus oldalak tájékoztatják.

 2.1.14. Műszaki támogatás és kompatibilitás. Az elektronikus tartalom funkcionalitásáról, esetleg a biztonsága érdekében használható műszaki intézkedésekről a vevőt a jelen ÁKF 3. fejezetében feltüntetett webáruházi katalógus oldalak tájékoztatják. Ideértve vannak szintén az eladói webshop megfelelő aloldalán feltüntetett reklamációs feltételek, a hardverrel és szoftverrel kapcsolatos elektronikus tartalmak kompatibilása, amelyekről a vevőnek tudomása van, vagy amelyekről értelemszerűen feltételezhető, hogy tudomást szerezhet.  

 2.1.15. Peren kívüli vitarendezés. Peren kívüli vitarendezésről szóló tájékoztatások a jelen kereskedelmi feltételek 11. fejezetében vannak feltüntetve.

 2.1.16. Adásvételi szerződés tárolása. Az elektronikus formátumú adásvételi szerződés az eladónál van tárolva, és a vevőnek jogában áll az erre irányuló és a jelen kereskedelmi feltételek 1. fejezetében feltüntetett elérhetőségi címre küldött írásbeli kérelme alapján a szerződés tartalmát megtekinteni.

 2.1.17. Felügyelő szervek. Az eladó vállalkozási tevékenységét felügyelő szervek listája a jelen kereskedelmi feltételek 10. fejezetében van feltüntetve.

 2.1.18. Adásvételi szerződés létrejöttének bizonyítéka. Európai Unió az elektronikus kereskedésről szóló rendeletének (2000/31/EK), valamint e rendelet egyes országok általi harmonizált jogszabályainak megfelelően az eladó a vevőt tájékoztatja, hogy az eladó és a vevő között létrejött adásvételi szerződés tárgyi bizonyítéka az igazoló e-mail útján történt hitelesítés.  

 2.1.19. Adásvételi szerződés nyelve. Az adásvételi szerződésnyelvét - a jelen ÁKF 3. fejezetében feltüntetett webáruházi honlap kínálata alapján – a vevő határozza meg. A vevő egyúttal tudomásul veszi, hogy az itt feltüntetett kereskedelmi feltételek angol nyelvű verzióját kell alapértelmezni, és az egyéb nyelvű verziók csupán a vevői komfort érdekében lettek elkészítve. Amennyiben az eredeti kereskedelmi feltételek és a fordított változata között bármiféle ellentmondás lenne észlelve, úgy – amennyiben az adott ország számára ez nem lenne más módon meghatározva – az angol nyelvű verzió bír elsőbbséggel.


3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREHOZÁSA

3.1. A webáruház honlapján megjelenített összes prezentációnak csupán tájékoztató jellege van, és a bemutatott terméket illetően az eladó nem köteles az adásvételi szerződést megkötni.

3.2. A webáruház honlapján megjelenített tájékoztatások ismertetik a termékek vételárát, az árucikk visszatérítési költségeit, amennyiben a kivitelezése, állaga miatt a szokásos postai küldemény formájában nem lehetséges visszaküldeni. A vételárba a hozzáadott értékadó (ÁFA) és valamennyi díj, illeték is beszámítva van. A prezentált termékek vételárai mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház árukínálatában ilyen áron szerepelnek.  Ez a rendelkezés azonban nem gátolja az eladót, hogy egyedi feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

3.3. A webáruház honlapján megjelenítve vannak szintén az áru csomagolásával, szállításával kapcsolatos költségek is. Az áru csomagolásával, szállításával kapcsolatos és a webáruház honlapján megjelenített költségekről szóló tájékoztatások csupán abban az esetben hatályosak, ha a tárgyi árucikk rendeltetési helye Magyarország területén van.

3.4. Az árucikk megrendeléséhez a vevő webáruház honlapján jelenlevő rendelőlap-nyomtatványt tölt ki. A rendelőlap elsősorban az alábbi tájékoztató adatokat tartalmazza:

 3.4.1. megrendelt árucikk megnevezése (a megrendelt árucikket a vevő a webáruházi bevásárlókosárba „helyezi be”),

 3.4.2. vételár megfizetési módja és rendelt áru igényelt házhoz szállítási módja, és

 3.4.3. az áru leszállításával, kézbesítésével kapcsolatos költségek (a továbbiakban közösen, mint „rendelés”).

3.5. A rendelés elküldését megelőzően a vevőnek joga van, hogy az általa szolgáltatott adatokat ellenőrizze, esetleg a rendelési adatait pontosítsa, tehát lehetőséget kap, hogy a rendeléshez az általa bevitelezett adatokat áttekintse, a hibás adatokat kijavítsa. Vevő a rendelőlapot a „MEGRENDELNI“ gombra kattintással küldi el az eladónak. A rendelőlapon feltüntetett adatokat az eladó hitelesnek fogja tekinteni. A rendelőlap fogadását az eladó elektronikus posta útján a rendelésben vagy a használói fiókban feltüntetett e-mail címére (továbbiakban, mint „vevő e-mail címe“) igazolja vissza a vevőnek.

3.6. A rendelés jellegének (áru mennyisége, vételár összege, szállítás feltehető szállítási költségek) függvényében az eladónak mindenkor joga van igényelni a vevőtől, hogy a rendelését (például írásbeli vagy telefonos szóbeli nyilatkozatával) utólag is hitelesítse.

3.7. Az eladó és vevő közötti szerződéses viszony az elektronikus posta útján a vevő e-mail címére küldött rendelésfogadás (akceptálás) kézbesítésének a pillanatában jön létre. Az adásvételi szerződés hatályossági időtartamáról, a határozott vagy határozatlan időre szóló egyeztetéséről szóló, illetve az adásvételi szerződés tartamával kapcsolatos egyéb információk a webáruház honlap vonatkozó katalógusaiban találhatók meg.

3.8. Az adásvételi szerződés megkötéséhez alkalmazott  távközlési elektronikai eszközök  felhasználásához a vevő a hozzájárulását fejezi ki. Az adásvételi szerződés megkötéséhez felhasznált távközlési eszközökkel kapcsolatos, a vevőt terhelő költségeket  (internetes kapcsolattartás, telefonhívások költségei) a vevő – az alaptarifának megfelelő szinten -  meghárítani köteles.


4. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. A termékek szokásos kaphatósága, kiszállítási időpontja minden egyes árucikknél a webáruház honlapján van feltüntetve.  Amennyiben a szállítási időpontja nem lenne itt feltüntetve, úgy standard leszállítási idő 3 - 7 munkanapon belül lesz teljesítve.

4.2. Az eladó által üzemeltett webáruházi honlapon megjelenített bármelyik árucikknek csupán szemléltető jellege van. Az árucikk gyártója által megadott tömeg, méret és egyéb adatokat az eladó által üzemeltett webáruházi honlap katalógusaiban, prospektusaiban és más tájékoztató anyagaiban lehet megtalálni azzal a kikötéssel, hogy ezek az adatok, paraméterek a ténylegesen kapható áruktól eltérhetnek. 

4.3. Ha az eladó és vevő az adásvételi szerződésben ezt nem egyeztetnék másképpen, úgy az eladó köteles a vevőnek a megvásárolt árucikket a webáruházi honlapon deklarált határidőn belül leszállítani, legkésőbb azonban az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. Ha az eladó az előző mondat szerint nem teljesítené a kiszabot határidőben történő áruszállítást, úgy a vevő jogosult őt figyelmeztetni, hogy az árut az utólag egyeztetett póthatáridőn belül kézbesítse. Ha az eladó a megfelelően kiszabott póthatáridőn belül sem szállítaná le az árut, úgy a vevőnek jogában áll a szerződéstől elállni.

4.4. A vevő köteles, hogy az árucikket az eladóval, képviselőjével vagy a szállításra meghatalmazott tisztviselőjével egyeztetett helyszínen vegye át, illetve az átvétel egyéb, az árucikk kézbesítését megelőzően egyeztetett módon is történhet (továbbiakban "Rendeltetési hely").

4.5. A szállítótól való szállítmány átvételekor a vevő köteles megvizsgálni a csomagolás épségét, és amennyiben bármiféle hiányt észlelne, úgy erről haladéktanul köteles a szállítót  értesítenie. Amennyiben a csomagoláson illetéktelen, erőszakos behatolás jelei mutatkoznának, úgy a szállítmány átvételét a vevőnek joga van elutasítania. Ez a tény a vevő hiányfelelősségi jogát, valamint az általános kötelezően betartandó jogi előírások szerinti jogait sem érinti.

4.6. A postai költségeket a vevő a bevásárlókosárban kiválasztott módon, a hatályos postai küldemények díjazása szerint köteles meghárítani.

4.7. Az általunk javasolt választható küldeménykézbesítési módok: 

Packeta
Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 30.000 Ft
1.290 Ft
30001 - 50.000 Ft
990 Ft
> 50.000 Ft
0 Ft

DPD
Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 30.000 Ft
1.490 Ft
30001 - 50.000 Ft
1.290 Ft
> 50.000 Ft
890 Ft

GLS
Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 40.000 Ft
1.990 Ft
40001 - 70.000 Ft
1.490 Ft
> 70.000 Ft
990 Ft

FedEx Priority
Megrendelés összege
Szállítási díj
0 - 40.000 Ft
5.100 Ft
40001 - 80.000 Ft
4.100 Ft
80001 - 120.000 Ft
3.100 Ft
> 120.000 Ft
2.300 Ft

4.8. Az általa megrendelt árucikket, esetleg az áruszállítással kapcsolatos kiadásokat a vevő az alábbi fizetési módok egyikével fizetheti meg: 

Utánvétellel - Csomagküldő - Az áruért az áru átvételénél fizet készpénzben.
Utánvétellel - DPD - Az áruért az áru átvételénél fizet készpénzben.
Bankkártyás fizetés - A terméket bankkártyával fizeti ki, közvetlenül a megrendelés rögzítése után, internetes felületen. A megrendelés rögzítése után át lesz irányítva a bank ügyfél oldalára, ahol ki kell tölteni a bankkártya adatait. A kifizetés azonnal jóváírásra kerül a bankszámlánkra. Elfogadott bankkártyák: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
Utánvét - Az áruért az áru átvételénél fizet készpénzben.
Banki utalás - A terméket banki utalással fizeti ki. A megrendelés rögzítése után e-mailben küldjük el az utaláshoz szükséges adatokat. Az áru kiszállítására a megrendelés ellenértékének bankszámlánkra történő beérkezése után kerül sor.

5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL ELÁLLÁSI JOG

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy az áruszállítással kapcsolatos adásvételi szerződétől elállási joga nem illeti meg az alábbi esetekben: ha az árucikk olyan nem előre gyártott termék, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak vagy módosítottak; a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; ha maradandóan, visszavonhatatlanul egyéb termékkel közösen lette elegyítve, elkeverve; a csomagolt termék esetében, ha vevőa terméket kicsomagolta, és higiéniai okokból ezt már megfelelően visszahelyezni nem lehetséges; a képeket, hangokat tároló adathordozók és számítógépes programok esetében, ha ezek eredeti csomagolását már megbontotta.

5.2. Amennyiben a jelen kereskedelmi feltételek 5.1 fejezete szerinti, illetve egyéb hasonló esetben a szerződéstől elállás nem lehetséges, úgy a vevőnek a megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy (14) napon belül joga van a szerződéstől elállni, miközben hatályos, hogy amennyiben az adásvételi szerződés tárgyát többféle vagy néhány részből összetett termék képezte, úgy az adott határidő a termék utolsó szállítmányának az átvételét követően indul. A szerződéstől való elállásról szóló értesítést az eladónak az előző mondat szerinti határidőben köteles elküldenie. A szerződéstől elálláshoz a vevő a jelen kereskedelmi feltételekhez csatolt eladói mintanyomtatványt is használhatja. A szerződéstől elállási döntését a vevő többek között az eladó üzemhelyére is címezheti, valamint elküldheti az eladó elektronikus postacímére is info@irisimo.hu

5.3. Amennyiben a szerződéstől elállási jogát a vevő a jelen kereskedelmi feltételek 5.2 fejezete alapján gyakorolta, úgy az adásvételi szerződés hatálya a kezdetétől fogva törlődik. Az árucikket a vevő az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállási naptól számított tizennégy (14) napon belül köteles visszatérítenie. Ha az adásvételi szerződéstől a vevő áll el, úgy az eladónak való áru visszaállítási költségek a vevőt terhelik még akkor is, ha jellege miatt a tárgyi terméket a szokásos postai küldemény formájában már nem lehetne visszaszállítani.

5.4. Amennyiben a szerződéstől elállás a jelen kereskedelmi feltételek 5.2 fejezete alapján történt meg, úgy az eladó a vevőtől kapott pénzbeli juttatást az adásvételi szerződéstől való elállási naptól számított tizennégy (14) napon belül köteles megtéríteni ugyanolyan módon, mint ahogy javára a vevő a vételárat megfizette. Az eladónak szintén joga van, hogy a vevői teljesítést meghárítsa közvetlenül a vevő általi áru visszatérítésekor, vagy a vevővel egyeztetett más módon, amennyiben a vevő terhére nem keletkeznének további költségek.   Amennyiben az adásvételi szerződéstől a vevő áll el, úgy a korábban átvett pénzösszeget az eladó nem köteles megtéríteni mindaddig, amíg a vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, illetve ha a visszatérítés tényét nem képes érdemben bizonyítani.

5.5. A terméken történt károsodás miatti kártérítés összegét az eladónak joga van egyoldalúan a vevő által igényelt visszatérítendő vételárból leszámítani. 

5.6. Amennyiben a jelen kereskedelmi feltételek 5.2 fejezete alapján, a vevő jogos igénye alapján való szerződéstől elállás esete áll fenn, úgy az eladónak szintén joga keletkezik, hogy  az adásvételi szerződéstől – a vevő általi áruküldemény átvételéig - bármikor elálljon. Az ilyesféle esetekben az eladó a vevő javára a vételárat felesleges halogatás nélkül, a vevő által meghatározott bankszámlára történő átutalással téríti meg.

5.7. Amennyiben a termékkel közösen az eladó a vevő számára ajándékot is juttatott, úgy az eladó és vevő között megkötött ajándékozási szerződés olyan a feloldási feltételhez van kötve, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől a vevő áll el, úgy az ajándékozási szerződés a hatályát veszti, és az ajándékot a vevő az áruküldeménnyel közösen visszatéríteni lesz köteles.

5.8. A jelen kereskedelmi feltételek 5.1 és 5.2 fejezetében részletezett eseteken kívül az eladó lehetővé teszi, hogy a vevő a szerződéstől elállási jogát a termék megvásárlás napjától  számított tizenkét (12) hónapon belül is érvényesíthesse. A vevőnek viszont jogában áll, hogy az adott határidőn belül az eladónál az áru kicserélési jogát igényelje. A jelen kereskedelmi feltételek 5.8 fejezetében adott jogot az 5.1 fejezetben előállt esetek megszüntetik, és a jog akkor is semminek bizonyul, ha a terméket már felhasználták, viselték és az elhasználódás tüneteit mutatja ki, vagy valamelyik  eredetileg szállított tartozéka (doboz, garancialevél, stb.) hiányzik. A szerződéstől való rendkívüli elállás részletesebb feltételei az eladói webáruház honlapján tekinthetők meg. 

5.9. A megrendelt, kézbesített áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetése után száll át a vevőre.

5.10. Szerződéstől való elállási nyomtatvány  

5.11. A visszatérítési lehetőségekről többet ITT.


6. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

6.1. A személyes adatok eladó általi feldolgozásáról szóló tájékoztatásokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza ITT.


7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK

7.1. A szerződő felek jogait és kötelezettségeit hibás áru esetében az általánosan hatályos és kötelezően betartandó jogi előírások szabályozzák

7.2. Az eladó visel felelősséget azért, hogy átadásakor-átvételekor a termék hiánytalan legyen. Az eladó elsősorban felelősséget vállal, hogy kézbesítéskor a vásárló hibátlanul vehesse át a terméket az alábbi kikötésekkel:

 7.2.1. a terméknek a felek által egyeztetett tulajdonságokkal kell rendelkeznie.  Amennyiben az egyeztetés nem történt meg, úgy a terméknek az eladó vagy gyártó által deklarált, a hirdetéseikben, reklámjaiban kinyilvánított adottságokkal kell rendelkeznie, vagy amelyeket a termék jellegére, reklámjára tekintettel a vevő jogosan elvárt,

 7.2.2. a termék az eladó által bejelentett rendeltetési céljának, illetve az adott terméktípus általános használati céljának megfelel,

 7.2.3. minősége vagy kivitelezése alapján a termék az egyeztetett mintának vagy tervezetnek is megfelel, amennyiben a minősége, kivitelezése a korábbi megállapodás útján meghatározott minta, tervezet alapján lett megvalósítva,

 7.2.4. a termék mennyisége, mérete és tömege megfelelő, és

 7.2.5. a termék a jogszabályok követelményeit is kielégíti.

7.3. Ha a hiányosság a terméken az átvételétől számított hat hónapon belül lenne észlelve, akkor ez a hiány úgy minősítendő, hogy a termék már az átadás pillanatában is hiányos volt.

7.4. Az eladó a hiányos teljesítésért legalább olyan mértékben visel felelősséget, mint a hiányos teljesítésért felelősséget viselő termékgyártó. A vevőnek egyébként joga van, hogy a fogyasztóárunál észlelt hiányosság jogát a tárgyi áru átvételét követő huszonnégy hónapon belül érvényesítse. Ha az egyéb jogi előírások értelmében az értékesített árucikken, a csomagolásán, a termékhez csatolt használati utasításban vagy a hirdetésében a termék lejárati ideje feltüntetve van, úgy a minőségszavatolási rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni. A minőség szavatolásával az eladó kötelezi magát, hogy az adott termék egy bizonyos időn át az általános rendeltetési célra felhasználható lesz, illetve a szokásosan elvárt adottságait megőrzi. Ha a vevő az eladónak a termék hiányosságát jogosan kifogásolta, úgy a hiányos teljesítésből eredő jog érvényesítési határidejébe és a garanciaidőbe nem számítódik be azon időtartam, amely alatt a vevő a hiányos terméket nem használhatja.  

7.5. A jelen kereskedelmi feltételek 7. fejezetében meghatározott rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra az alacsonyabb áron értékesített árunál arra a hiányosságra, amely miatt az alacsonyabb vételár meghatározásra került; a szokásos alkalmazásából eredően elhasználódott árura, az alkalmazott árunál a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő meghibásodásra, amellyel az áru már a vevő általi átvételekor is rendelkezett, vagy ha ez az áru jellegéből adódik. A hiányos teljesítésért járó jog a vevőt nem illeti meg, ha az áru átvételét megelőzően az áru hiányosságáról már tudomása volt, illetve, ha az előállt hiányosságot a vevő személyesen okozta.  

7.6. A hiányos teljesítésért járó jogokat az eladónál kell érvényre juttatni. Abban az esetben, ha az eladó az általa kiadott megbízásban a hiányos teljesítésért járó jogok terjedelmét illetően javításokért felelős személyt nevezett ki - aki az eladó telephelyén vagy a vevő lakóhelyéhez legközelebbi helyen tevékenykedik - úgy a vevő a termék megjavítási jogát ennél a felelős javítónál érvényesítheti. Kivételt képeznek az olyan esetek, ha az előző mondat alapján a javítással egyéb személy lett megbízva, és ekkor az eladó köteles a kifogásolást elfogadni bármelyik üzemhelyen, ahol a reklamáció – tekintettel az értékesítendő áru vagy a szolgáltatások kínálatára tekintettel – orvosolható lesz, illetve a panaszügyintézést esetleg az eladó székhelyén vagy vállalkozásának helyszínén is elintézni lehet. A hiányos teljesítésért járó jog érvényesítésének tartalmáról, időpontjáról, a vevő által igényelt helyreállítási módjáról az eladó a vevő javára írásbeli bizonylatot köteles kiállítani; a továbbiakban egy másik igazolást is kiállítani köteles, amelyben feltünteti a reklamáció megoldási időpontját, módját és a javítás végrehajtásának a tényét és időtartamát, esetleg a reklamáció elutasításának az írásban foglalt indokolását is. Ez a kötelesség szintén vonatkozik az eladó által javítással megbízott egyéb személyekre is.

7.7. A vevő az eladót értesíti, hogy melyik jogát kívánja érvényesíteni: a hiányosság bejelentésekor, vagy felesleges halogatás nélkül a hiányosság bejelentését követő legrövidebb időn belül.  A már igényelt hiánypótlási mód választását a vevőnek az eladó tudta nélkül is joga van megváltoztatni; ez azonban nem lehetséges akkor, ha a vevő olyasféle hiányosság javítását követelte, amely javíthatatlannak mutatkozik.

7.8. Ha termék az adásvételi szerződésben meghatározott tulajdonságokkal nem rendelkezne, úgy a vevőnek joga van, hogy helyébe - amennyiben ez a hiány jellegéhez viszonyítva nem lenne aránytalan - új hiánytalan terméket kapjon; viszont, ha a termék csupán részleges hiányosságot mutatna ki, úgy a vevő csupán a hiányos termékrész cseréjét igényelheti; ha ez sem lenne lehetséges, úgy jogában áll a szerződéstől elállnia. Amennyiben az a hiba jellegéből adódóan a hiánypótlás aránytalan lenne, elsősorban akkor, ha a meghibásodást felesleges halogatás nélkül, haladéktalanul is helyreállítani lehet, úgy a vevő a költségmentes hiánypótlásra jogosult. Az új termék, vagy a meghibásodott rész cseréjét igényelni a vevőnek az elhárítható hiba esetén joga van, illetve akkor is, ha a terméket nem képes a rendeltetésszerű célra használni, mivel a javított termék ismételten hiányosságokat mutat ki, illetve ha a hiányok száma jelentősre növekedett meg. Ilyesféle esetekben a vevőnek jogában áll a szerződéstől elállni is. Amennyiben a szerződéstől nem állna el, illetve ha a hiányos vagy részben hiányos termékének az új, hiánytalan termékre cserélését, kijavítását nem igényelné, úgy arányos árkedvezményre jogosult. A megfelelő összegű árkedvezményre a vevőnek akkor is joga van, ha az eladó nem képes új, hiánytalan terméket számára eladni, a hiányos részt nem képes újra cserélni vagy megjavíttatni, tovább akkor is, ha az arányos időben képtelen a hiánypótlást elintézni, illetve, ha a hiánypótlása a vevő terhére jelentős hátránnyal járna.

7.9. A helyreállíthatatlan meghibásodás érvényesítése esetén a vevőnek az adott igény értelemszerűen érvényre juttatásával járó költségeinek a megtérítésére is joga van. Ha azonban a kárpótlási jogát nem érvényesítené a hiány bejelentésére meghatározott határidő befejezését követő egy hónapon belül, úgy a bíróság ezt az adott jogát – amennyiben az eladó ezt azzal fogja indokolni, hogy a kárpótlás a kijelölt határidőn belül nem lett igényelve – elutasítani fogja.

7.10. A felek az eladó hiányfelelősségével kapcsolatos egyéb jogait és kötelességeit az eladó Reklamációkezelési szabályzata részletezi.    


8. REKLAMÁCIÓKEZELÉSI SZABÁLYZAT (HIÁNYFELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG, REKLAMÁCIÓK)

8.1. A hatályos jogszabályok értelmében a termék hibáiért az eladó felelős, a vevő pedig köteles a reklamációt haladéktalanul benyújtani az eladóhoz, illetve más illetékes személynek. Az illetés személyekre, a garanciaidőn belüli és a garanciaidőn túli szervizszolgáltatási pontokra vonatkozó információk a garancialapon találhatók, illetve szükség esetén az eladó kérelemre a szükséges tájékoztatásokat telefonon vagy e-mail útján biztosítja.

8.2. A vevőnek joga van, hogy a hiánypótlás helyett a termék cseréjét, illetve, ha a terméknek csak egy bizonyos része lenne hiányos, úgy ennek a meghibásodott résznek az újra cserélését igényelni, amennyiben az eladót – a termék vételárához vagy a hiányosság súlyosságához viszonyítottan - ezáltal aránytalan többletkiadások nem terhelnék.

8.3. Az eladónak lehetősége van, hogy a hiánypótlás helyett a terméket – amennyiben a vevő számára ez nem jelentene jelentős hátrányt – hiánytalan termékkel pótolja. 

8.4. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amely megakadályozza, hogy a termék rendeltetésszerűen, hiba nélkül legyen használva, úgy vevőnek joga van a termék cseréjét igényelni, vagy pedig az adásvételi szerződéstől elállni. Ugyanez a jog illeti meg a vevőt az elhárítható hiba esetén is akkor, ha a javított termék ismételt, vagy olyannyira magas számú meghibásodásokat mutat ki, amelyek a termék rendeltetésszerű használatát gátolják.  

8.5. A reklamációkezelési szabályzat azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a vevő az eladótól vásárolt elektronikus kereskedelem keretében az eladó webáruházának internetes oldalán.

8.6. A panaszkezelési eljárás a vevőnek kézbesíthető termékre vonatkozik, és azzal a nappal indul, amelyen az alábbi halmozott feltételek teljesülnek:

 8.6.1. a Reklamáció érvényesítéséhez kitöltött jelentési űrlap kézbesítése a vevőtől az eladónak,

 8.6.2. a reklamált termék kézbesítése a vevőtől az eladónak vagy a kinevezett illetékes személynek.

8.7. Az eladó vagy a kijelölt személy a vevőnek a termékre vonatkozó reklamáció érvényesítésérő, az eladó által választott megfelelő formában igazolást állít ki, és egyúttal a vevőt a jogairól tájékoztatni köteles. Ha a reklamáció távközlési eszköz útján kerül érvényesítésre, úgy az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a vevőnek a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást; ha az igazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, azt felesleges késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció rendezéséről szóló dokumentummal közösen kell kézbesíteni; a reklamáció érvényesítéséről szóló igazolást nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek a reklamációs jogérvényesítését lehetősége van más módon bizonyítani.

8.8. A vevő döntése alapján, hogy melyik jogait kívánja gyakorolni, és egyúttal a döntéséről szóló információt haladéktalanul kell az eladó tudomására hozni.  Az eladó vagy a kijelölt személy köteles meghatározni a vevői reklamáció és az adott jogérvényesítés rendezési módját haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a reklamációkezelési eljárás kezdetétől számított 3 napon belül. A reklamációrendezés módjának meghatározása után az eladó vagy a kijelölt személy haladéktalanul rendezi a reklamációt, indokolt esetekben a panaszkezelés későbbi időpontban is elintézhető. A reklamáció intézés tartama azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napot nem haladhatja meg. A meghiúsult reklamációrendezés határidejének lejárta után a vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy joga van igényelni a tárgyi termék újra cserélését is. 

8.9. A termékhiányosságért az eladó nem tartozik felelősséggel az alábbi esetekben:

 8.9.1. ha a meghibásodást a nem megfelelő használati körülmények, az adott termék nem megfelelő használati környezete pl. a túlzott porosság, párás helyszín, a kémiai- és mechanikai hatások idézték elő,

 8.9.2. ha a termék meghibásodását a használó szakszerűtlen kezelése, bánásmódja vagy az elégtelen gondozása váltotta ki,

 8.9.3. ha a termék meghibásodása a túlterhelése következtében, vagy a csatolt műszaki dokumentációban foglalt feltételek, illetve az adott terméktípus általános használati módjának a megszegésével (a karóra viselési útmutatójának vagy a megfelelő használati utasításainak a be nem tartásával) keletkezett,

 8.9.4. ha a termék az elháríthatatlan és / vagy előre nem látható esemény következtében sérült meg,

 8.9.5. ha a termékhiányosságot a véletlenszerű romlás vagy a véletlenszerű állapotváltozás váltotta ki,

 8.9.6. ha a termék az illetéktelen szakszerűtlen behatolás, víz vagy tűz általi megrongálás,  sztatikai vagy légköri elektromos kisülés, vagy egyéb „vis maior” jellegű esemény következtében (például a vízállósági biztonsági utasítások be nem tartásakor) szenvedett sérülést,

 8.9.7. ha a termékhiányosságot az illetéktelen személy (tehát a szakilletékes javítóközpontot mellőzve) beavatkozása okozta.

8.10. A garanciaidő tartama a termék kézbesítési napjától számított 24 hónap, amennyiben a jótállási idő adott esetben nem lett más módon kiszabva

8.11. A jótállási idő azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amely alatt a vevő a garanciális javítása miatt a tárgyi terméket nem használhatta. 

8.12. Az eladó által elismert reklamáció esetében a kifogásolt termék elszállításával kapcsolatos költségek az eladót terhelik. A kifogásolt termék elszállításával kapcsolatos lehetőségek megtekinthetők ITT. 

8.13. Jótállás terjedelme:

 8.13.1. A karórát védje meg: ütéstől, eséstől, rezgésektől, hirtelen hőmérsékleti ingadozásoktól, vegyi anyagoktól, mágnestől, víztől is akkor, ha a karóra nem lett  vízállóként minősítve.

 8.13.2. Garancia nem vonatkozik a termék mindennapi használatából adódó kopásra, elhasználódásra. Az első használatba vételét megelőzően a vevő köteles elolvasni a használati utasítást és a jótállási feltételeket. A garancia a szakszerűtlen használatból adódó hibákra sem vonatkozik

Reklamációt online kézbesítse közvetlenül a mi rendszerünk útján. Fogadását követően további utasításokat fog kapni.

Belépés az online reklamáció benyújtási felületére  >>>

8.14. Meghosszabbított, rendkívüli garancia. Ha az adott termékre a webshop honlap vonatkozó katalógus-oldalán ez kifejezetten feltüntetve van, úgy a jelen feltételek 8. fejezetének értelmében az eladó a vevő javára rendkívüli, meghosszabbított, a standard garancia lejáratát követő további 12 hónapos garanciát nyújt. A jelen bekezdés szerinti szavatolás a gyártási vagy anyagi hiba miatt hiányos karóra költségmentes javítására vonatkozik. Ezt a garanciát azonban nem a termék gyártója, hanem az eladója biztosítja. A garancia nem vonatkozik a karóra viseléséből eredő szokásos elhasználódásra, elsősorban az üveg, tok, karkötő vagy óraszíj kopására, esetleg az elem lemerülésére. Garanciavesztéssel jár, ha az eladó jóváhagyása hiányában a szerkezetébe harmadik személy avatkozik be. A vonatkozó részletes feltételek az eladó honlapján vannak feltüntetve.

8.15. VIP szerviz. Ha az adott termékre a webshop honlap vonatkozó katalógus-oldalán kifejezetten feltüntetve van, úgy az eladó a vevő számára VIP-szervizelést is biztosít. A vonatkozó részletes feltételek az eladó honlapján vannak feltüntetve.


9. IRÁNYADÓ JOGREND ÉS SZABÁLYOZÁSOK

9.1. Az adásvételi szerződés és a szerződésből eredő vagy lekövetkezhető bármiféle jogviszonyok, a létrehozásával, tartamával kapcsolatos kérdésekkel közösen  - az ellentmondó értelmezés kizárásával - a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint irányulnak. Az előző mondat azonban a hatályos jogszabályok szerinti vevői vagy fogyasztói védelmi jogokat nem sérti. A szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-én kelt 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke értelmében azon fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, amelyek magasabb szintű védelmet nyújtanak, és amelyektől nem lehet megállapodással eltérni az adott tagállam joga értelmében, még akkor is alkalmazni kell, ha a felek más alkalmazandó jogot választottak (Róma I).

9.2. A kereskedelmi feltételek, egyéb rendelkezések, pl. a Reklamációkezelési szabályzat által nem szabályozott viszonyokat illetően az alábbi jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók:  40/1964 sz. törvény, a Polgári Törvénykönyv; az elektronikai kereskedésről szóló 22/2004. sz. törvény; a később kiadott módosításokkal, kiegészítésekkel újított, a belpiac fogyasztóvédelmi célú állami ellenőrzéséről szóló 128/2002. sz. törvény;  a később kiadott törvénymódosításokkal, kiegészítésekkel és előírásokkal újított, a távközlési fogyasztóvédelemről szóló 284/2002. sz. és 102/2014. sz. törvény.


10. JOGVITÁK RENDEZÉSE

10.1. A fogyasztói panaszokat az eladó a info@irisimo.hu elektronikus postacím útján köteles orvosolni. A vásárlói panasz intézéséről szóló tájékoztatást az eladó a vevő elektronikus postacímére küldi el.

10.2. Az eladó és vevő, tehát a szerződő felek között előállt valamennyi vitát – amennyiben a releváns jogszabályok ezt kifejezetten nem határoznák meg más módon - a Szlovák Köztársaság megfelelő hatáskörrel rendelkező helyi illetékességű bíróságai fogják rendezni.

10.3. Az EU jogszabályai alapján az EU országában lakó valamennyi vásárló – a fogyasztói viták rendezéséről és az egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 391/2015 sz. T.t. törvény 12 §-ának rendelkezése szerint - amennyiben ezt közvetlenül nem lett elintézve, az eladóval szemben jogosult a vita alternatív (peren kívüli) megoldását kezdeményezni. A peren kívüli vitarendezési eljárás indítási javaslatot elbíráló testület a Slovenská obchodná inšpekcia – Szlovák Fogyasztói Felügyelet,  Bajkalská u. 21/A, P.O.Box 29, 827 99 Pozsony (Bratislava) 27, www.soi.sk.

10.4. Az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete alapján a vásárlóknak, fogyasztóknak joga van a jogvitákat az internet útján, az online vitarendezési ODR platform felhasználásával rendezni, amelynek elérhetőségi címe: (ec.europa.eu/consumers/odr). A tárgyi rendelet adott országbeli kapcsolattartó helye az Európske spotrebiteľské centrum v SR - Európai Fogyasztói Központ Szlovák Köztársaság, Mlynské nivy u. 44/a, 827 15 Pozsony (Bratislava), Szlovák Köztársaság,Tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

10.5. A jelen 10. fejezetben feltüntetett, az eladói tevékenységet felügyelő szerveken kívül a vevőnek joga van szintén, hogy panaszával az illetékes járási hivatal vállalkozói főosztályához, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Adatvédelmi Hatóságához, a Szlovák Köztársaság Monopolellenes Hivatalához (PMÚ SR) vagy más illetékes hatóságához forduljon.


11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. Amennyiben a jelen kereskedelmi feltételek valamelyik rendelkezése hatálytalanná, érvénytelenné válna, úgy az ilyesféle hatálytalan rendelkezést a leghasonlóbban értelmezhető egyéb rendelkezés fogja pótolni. Az egy vagy több rendelkezés érvénytelenné, hatálytalanná válása a többi rendelkezés hatályosságát nem befolyásolja.

11.2. Az Adásvételi Szerződés és az Általános Kereskedelmi Feltételek elektronikus verzióját az eladó archiválja, amelyekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. 

11.3. Az eladót a vevővel szemben semmiféle viselkedési kódex nem kötelezi.

11.4. A jelen kereskedelmi feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállási mintanyomtatvány is.

11.5. Az elektronikus formátumú adóbizonylatot (áruszámlát) a vevő a rendelés kézbesítési napján kapja meg. A garancialevél az áruszállítmány részeként lesz a vevőnek ténylegesen kézbesítve.

11.6. A jelen kereskedelmi feltételek hatályba lépési napja: [kiegészítendő] 01.01.2022.