TERMENE ȘI CONDIȚII GENERALE

Formular de retragere din contract | Formular pentru schimbarea produselor


1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Aceste Termene și Condiții ale companiei IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, CUI: 46569014, înregistrate în Registrul Comercial al Tribunalului Districtual din Žilina, Secțiunea C, Nr. dosar: 56258/L (numită în continuare "vânzătorul"), reglementează drepturile și obligațiile părților contractante care decurg dintr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat între vânzător și clienții sau achizitorii săi (numiți în continuare "cumpărători") prin intermediul magazinului online IRISIMO

1.2. Cumpărătorul poate contacta vânzătorul la următoarele date de contact:
info@irisimo.ro
0758655708
Comenzi telefonice
Luni - Vineri 08:30 - 16:00


2. INFORMAȚII PRIVIND ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

2.1. Pentru a se conforma tuturor legilor naționale și reglementărilor Uniunii Europene, vânzătorul pune la dispoziția cumpărătorului în acest art. 2 din Termene și condiții informații obligatorii pe care vânzătorul este obligat să le furnizeze cumpărătorului înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare:

 2.1.1. Principalele caracteristici ale bunurilor. Informațiile privind principalele caracteristici ale bunurilor și natura serviciului, în măsura în care sunt adecvate mijloacelor de comunicare la distanță utilizate, sunt oferite de către vânzător cumpărătorului prin intermediul paginii de catalog a interfeței web, în conformitate cu alin. 3.1 și următoarele din aceste termene și condiții.

 2.1.2. Denumirea societății și sediul social. Cumpărătorul este informat cu privire la denumirea societății și sediul social în alin. 1.1 din aceste termene și condiții.

 2.1.3. Datele de contact ale vânzătorului. Datele de contact ale vânzătorului, inclusiv numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa poștală, se găsesc la alin. 1.2 din aceste termene și condiții.

 2.1.4. Adresa pentru reclamații. Cumpărătorul are dreptul de a face reclamații cu privire la bunuri sau servicii, sau de a depune plângere sau alt tip de sesizare la adresa specificată la alin. 1.2 din aceste termene și condiții, cu excepția cazului în care aceste termene și condiții prevăd altfel.

 2.1.5. Prețul total al bunurilor sau serviciilor. Informațiile privind prețul bunurilor sau serviciilor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, alte taxe, taxe vamale și, în cazul bunurilor sau serviciilor al căror preț nu poate fi stabilit în avans, metoda de determinare a prețului, inclusiv costul transportului, al livrării, al expedierii, al poștei, alte costuri sau taxe sau, dacă aceste costuri sau taxe nu pot fi stabilite în avans, metoda de determinare a acestor costuri și taxe, în cazul în care acestea vor fi suportate de cumpărător, pot fi găsite pe paginile de catalog ale interfeței web în conformitate cu alin. 3.1 și următoarele din aceste termene și condiții.

 2.1.6. Condiții de plată și condiții de livrare. Informațiile privind condițiile de plată și de livrare sunt prevăzute la art. 4 din aceste termene și condiții.

 2.1.7. Dreptul cumpărătorului de a se retrage din contract. Informațiile privind dreptul cumpărătorului de a se retrage din contract, inclusiv condițiile aferente, sunt prevăzute la art. 5 din prezentele CGV, inclusiv formularul de retragere și informațiile privind costurile de returnare a bunurilor, dar și circumstanțele în care cumpărătorul nu are dreptul de a se retrage din contract.

 2.1.8. Executare defectuoasă. Informațiile privind cererile de despăgubire pentru executarea defectuoasă, inclusiv informațiile privind modul în care pot fi formulate aceste cereri, sunt prevăzute la art. 7 și 8 din aceste Termene și condiții.

 2.1.9. Garanție. Informații privind existența și detaliile garanției oferite de producător sau de vânzător, inclusiv informații privind garanția suplimentară, sunt furnizate la art. 8 din aceste Termene și condiții.

 2.1.10. Garanție extinsă. Pentru informații privind garanția extinsă care se aplică la oricare dintre bunurile oferite, vă rugăm să consultați 8.14 din aceste termene și condiții.

 2.1.11. Serviciul VIP. Pentru informații despre Serviciul VIP, care se referă la oricare dintre produsele oferite, vă rugăm să consultați punctul 8.15 din aceste Termene și condiții.

 2.1.12. Durata contractului și obligațiile care decurg din contractul de vânzare-cumpărare. Informațiile privinddurata contractului, precum și alte informații referitoare la modalitatea de încheiere a contractului, sunt prevăzute la art. 3 din prezentele Termene și condiții, inclusiv informații privind durata minimă a obligațiilor în temeiul contractului de vânzare-cumpărare.

 2.1.13. Obligația de a plăti un avans. Cumpărătorul este informat cu privire la obligația de a furniza din timp prestația ca avans din partea sa, inclusiv condițiile aferente, pe pagina de catalog relevantă din interfața web, în conformitate cu art. 3 al acestor CTG.

 2.1.14. Securitate tehnică și compatibilitate. Informațiile privind funcționalitatea, inclusiv orice măsuri tehnice de protecție aplicabile pentru securitatea conținutului electronic, sunt furnizate cumpărătorului pe pagina relevantă a catalogului din interfața web, în conformitate cu art. 3 din aceste Termene și condiții, inclusiv Politica de reclamații, care se află pe subpagina relevantă a magazinului electronic al vânzătorului, același lucru aplicându-se și în cazul compatibilității conținutului electronic cu hardware-ul și software-ul, cunoscute sau presupuse în mod rezonabil a fi cunoscute de către vânzător.

 2.1.15. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor. Informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor sunt furnizate cumpărătorului la art. 11 din aceste Termene și condiții.

 2.1.16. Păstrarea contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare este păstrat în format electronic la vânzător, iar cumpărătorul are dreptul de a solicita textul acestuia prin cerere scrisă trimisă la datele de contact specificate la art. 1 din aceste Termene și condiții.

 2.1.17. Organismele de supraveghere. Lista organismelor de supraveghere care controlează activitatea vânzătorului este enumerată la art. 11 din aceste Termene și condiții.

 2.1.18. Dovada încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În conformitate cu Directiva UE (2000/31/CE) privind comerțul electronic și, dacă este cazul, cu transpunerile naționale ale acesteia, vânzătorul informează cumpărătorul că dovada încheierii contractului de vânzare-cumpărare între cumpărător și vânzător este e-mailul de confirmare.

 2.1.19. Limba contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare va fi redactat în limba selectată de către cumpărător în interfața web, în conformitate cu art. 3 din aceste Termene și condiții. Cumpărătorul ia la cunoștință că numai versiunea în limba engleză a Termenelor și condițiilor din prezentul document este obligatorie din punct de vedere juridic și că traducerile acestor Termene și condiții sunt furnizate numai pentru confortul cumpărătorului. În cazul unui conflict între Termenele și condițiile originale și traducerea, dispozițiile în limba engleză ale Termenelor și condițiilor prevalează, cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru anumite țări.


3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările de bunuri plasate pe interfața web a magazinului au caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri.

3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui produs în parte și costul returnării bunurilor, în cazul în care acestea nu pot fi returnate prin poșta obișnuită. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atâta timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor enumerate pe interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul României.

3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

 3.4.1. bunurile comandate (cumpărătorul „introduce” bunurile comandate în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),

 3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare a bunurilor comandate și

 3.4.3. informații privind costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv „comandă”).

3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și modifica datele pe care cumpărătorul le-a introdus în comandă, inclusiv posibilitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile apărute la introducerea datelor în comandă.  Cumpărătorul trimite comanda vânzătorului făcând clic pe butonul „COMANDĂ”. Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii către cumpărător imediat după primirea acesteia, prin e-mail la adresa de e-mail a cumpărătorului, specificată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului”).

3.6. În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de vânzător cumpărătorului prin poștă electronică la adresa de poștă electronică a cumpărătorului. Informațiile privind durata contractului de vânzare-cumpărare, indiferent dacă acesta este încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, inclusiv alte informații referitoare la durata contractului de vânzare-cumpărare, sunt furnizate pe pagina de catalog a interfeței web.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de către cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costurile conectării la internet, costurile convorbirilor telefonice) vor fi suportate de către cumpărător, fără nicio diferență față de tariful de bază.


4. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI DE PLATĂ

4.1. Disponibilitatea obișnuită a bunurilor și data de expediere a acestora sunt indicate pentru fiecare articol pe site-ul de comerț electronic. În cazul în care nu este indicat, timpul de livrare obișnuit este de 3-7 zile lucrătoare.

4.2. Afișarea bunurilor pe orice site de comerț electronic operat de către vânzător este doar în scop ilustrativ. Masele, dimensiunile și alte detalii ale bunurilor conținute în cataloagele, broșurile și alte documente ale vânzătorului postate pe site-ul de comerț electronic al vânzătorului sunt cele ale producătorului și pot fi diferite de realitate.

4.3. Cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin altfel în contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul este obligat să livreze articolul cumpărătorului în conformitate cu data anunțată, indicată pe site-ul mafazinului electronic, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care vânzătorul nu și-a îndeplinit obligația de a livra bunul în termenul menționat în prima teză, cumpărătorul invită vânzătorul să livreze bunul într-un termen suplimentar rezonabil stabilit de acesta. În cazul în care vânzătorul nu reușește să livreze nici măcar în acest termen rezonabil suplimentar, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract.

4.4. Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la locul convenit între vânzător sau agentul său autorizat să livreze bunurile și cumpărător în contractul de vânzare-cumpărare sau în alt mod în momentul anterior livrării bunurilor (numit în continuare "Locul").

4.5. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în caz de defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul în care se constată că ambalajul este deteriorat, ceea ce indică o intruziune neautorizată în transport, cumpărătorul poate să nu accepte transportul de la transportator. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor cumpărătorului în ceea ce privește răspunderea pentru defecțiunile bunurilor și alte drepturi ale cumpărătorului în conformitate cu reglementările legale general obligatorii.

4.6. Costul de expediere este plătit de către cumpărător în funcție de metoda aleasă în coșul de cumpărături și în conformitate cu prețurile curente de expediere.

4.7. Oferim mai multe metode de livrare din care puteți alege: 

FAN courier

Coletele noastre sunt expediate prin intermediul serviciului firmei de curierat FAN courier. În ziua livrării comenzii o să vă fie trimis un SMS de informare.

Valoarea comenzii
Prețul transportului
0 - 350,00 lei
12,90 lei
351 - 700,00 lei
9,90 lei
> 700,00 lei
0,00 lei

FAN Courier + posibilitate deschidere colet

Coletele noastre sunt expediate prin intermediul serviciului firmei de curierat FAN courier. În ziua livrării comenzii o să vă fie trimis un SMS de informare. În plus aveţi posibilitatea de a deschide coletul în faţa curierului şi să verificati conţinutul lui.

Valoarea comenzii
Prețul transportului
0 - 350,00 lei
19,90 lei
351 - 700,00 lei
13,90 lei
> 700,00 lei
6,00 lei

GLS

Coletele noastre sunt expediate prin intermediul serviciului firmei de curierat GLS. În ziua livrării comenzii o să vă fie trimis un SMS cu datele de contact ale curierului și timpul estimativ de livrare.

Valoarea comenzii
Prețul transportului
0 - 350,00 lei
24,90 lei
351 - 700,00 lei
19,90 lei
> 700,00 lei
9,90 lei

DHL Express
Valoarea comenzii
Prețul transportului
0 - 350,00 lei
75,00 lei
351 - 1.000,00 lei
55,00 lei
1001 - 1.500,00 lei
45,00 lei
> 1.500,00 lei
25,00 lei

4.8. Cumpărătorul poate plăti pentru bunurile comandate și orice costuri de livrare în următoarele moduri: 

Plata cu cardul - Pentru produse veti platii prin intermediul unui card bancar. Acceptate sunt:VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Dupa trimiterea comenzii veti fi redirectionat catre zona bancara. Plata este inregistrata imediat.
Plată la livrare - Veti plăti rambus la preluarea coletului
Transfer bancar - Pentru comanda efectuată o să plătiți prin transfer bancar. După ce înregistrăm comanda, pe adresa Dvs. de email o să vă trimitem datele necesare pentru transferul bancar. Comanda o să fie expediată după ce plata este înregistrată în contul nostru.

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință că nu se poate retrage, printre altele, dintr-un contract de vânzare-cumpărare pentru livrarea de bunuri care au fost modificate conform dorințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, dintr-un contract de vânzare-cumpărare pentru livrarea de bunuri perisabile, precum și bunurile care au fost amestecate ireversibil cu alte bunuri după livrare, dintr-un contract de furnizare de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă, precum și dintr-un contract de furnizare a unei înregistrări sonore sau vizuale sau a unui program de calculator, în cazul în care ambalajul original a fost deteriorat.

5.2. În afară de cazurile menționate la art. 5.1 din Termene și condiții sau de orice alt caz în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi retras, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, iar în cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen începe la data primirii ultimei livrări de bunuri. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare trebuie să fie trimisă vânzătorului în termenul specificat în teza anterioară. Pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul tip pus la dispoziție de vânzător, care este o anexă la Termenele și condițiile de vânzare.  Cumpărătorul poate trimite retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, între altele, la adresa comercială a vânzătorului sau la adresa de e-mail a vânzătorului info@irisimo.ro

5.3. În caz de retragere din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu art. 5.2 din Termene și condiții, contractul de vânzare-cumpărare se anulează de la bun început. Bunurile trebuie să fie returnate de către cumpărător vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea către vânzător a retragerii din contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile asociate cu returnarea bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor pe ruta poștală obișnuită.

5.4. În caz de retragere din contractul de vânzare-cumpărare în conformitate cu art. 5.2 din Termene și condiții, vânzătorul va returna suma primită de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare în același mod în care vânzătorul le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de cumpărător deja la returnarea bunurilor de către cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului suma primită înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului.

5.5. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată pentru deteriorarea bunurilor cu cererea cumpărătorului de rambursare a prețului de achiziție.

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu dispozițiile art. 5.2 din Termenele și condițiile contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare în orice moment până la preluarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul rambursează prețul de achiziție cumpărătorului fără întârziere nejustificată, în numerar în contul desemnat de cumpărător.

5.7. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou încetează să producă efecte, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

5.8. Cu excepția celor prevăzute la art 5.1 și 5.2, vânzătorul permite cumpărătorului să se retragă în termen de douăsprezece (12) luni de la achiziționarea bunurilor. Cumpărătorul are dreptul de a cere vânzătorului să înlocuiască bunurile în aceeași perioadă. Dreptul prevăzut la punctul 5.8 din prezentele Termene și condiții încetează în cazurile prevăzute la punctul 5.1 și, de asemenea, în cazul în care bunurile au fost utilizate, purtate, prezintă semne de uzură sau nu conțin toate accesoriile furnizate împreună cu acestea (în special cutia, certifictaul de garanție etc.). Termenele și condițiile suplimentare pentru această retragere extraordinară se găsesc pe interfața web a vânzătorului.

5.9. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor prin plata integrală a prețului de achiziție al acestora.

5.10. Formular de retragere din contract

5.11. Mai multe informații despre opțiunea de returnare AICI.


6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1. Pentru informații despre modul în care vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal AICI.


7. Drepturi și obligații care decurg din executarea defectuoasă

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante privind drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt guvernate de reglementările legale general obligatorii aplicabile.

7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că, în momentul în care cumpărătorul a luat în primire bunurile:

 7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în lipsa unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității făcute de aceștia,

 7.2.2. bunurile sunt adecvate scopului declarat de vânzător pentru utilizările lor sau pentru care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod obișnuit,

 7.2.3. bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al execuției, eșantionului sau specimenului convenit, în cazul în care calitatea sau execuția a fost determinată în conformitate cu eșantionul sau specimenul convenit,

 7.2.4. mărfurile sunt în cantitatea, măsura sau masa corespunzătoare; și

 7.2.5. mărfurile respectă cerințele legislației.

7.3. În cazul în care un defect apare în termen de șase luni de la primire, se consideră că bunurile au fost defecte deja la primire.

7.4. Vânzătorul are obligații rezultate din executarea defectuoasă cel puțin în măsura în care continuă obligațiile producătorului, rezultate din executarea defectuoasă. În rest, cumpărătorul are dreptul de a-și exercita drepturile de a reclama un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la primirea acestora.  În cazul în care perioada de timp în care bunurile pot fi utilizate este indicată pe bunurile vândute, pe ambalajul acestora, în instrucțiunile care însoțesc bunurile sau în publicitate în conformitate cu alte acte legislative, se aplică dispozițiile privind garanția calității.  Prin garantarea calității, vânzătorul se angajează că bunurile vor fi adecvate scopului lor obișnuit sau că își vor păstra caracteristicile obișnuite pentru o anumită perioadă de timp.  În cazul în care cumpărătorul a acuzat pe bună dreptate vânzătorul de un defect al bunurilor, perioada de exercitare a drepturilor în temeiul prestației defectuoase și a perioadei de garanție nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile defecte.

7.5. Dispozițiile menționate la art. 6 din Termene și condiții nu se aplică în cazul bunurilor vândute la un preț mai mic din cauza defectului pentru care s-a convenit prețul mai mic, la uzura bunurilor cauzată de utilizarea normală a acestora, în cazul bunurilor second-hand la defectul care corespunde gradului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.  Cumpărătorul nu poate beneficia de dreptul care îi decurge din executarea defectuoasă dacă știa, înainte de a prelua bunurile, că acestea sunt defecte sau dacă cumpărătorul a cauzat defectul.

7.6. Drepturile care decurg din răspunderea pentru defectele bunurilor se aplică vânzătorului. Cu toate acestea, în cazul în care certificatul eliberat de vânzător cu privire la domeniul de aplicare a drepturilor de răspundere pentru defecte indică o altă persoană desemnată să efectueze reparația, care se află în locația vânzătorului sau într-un loc mai apropiat de cumpărător, cumpărătorul își exercită dreptul la reparație la persoana desemnată să efectueze reparația. Cu excepția cazurilor în care este desemnată o altă persoană să efectueze reparația, în conformitate cu punctul precedent, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de produse vândute sau de servicii furnizate, eventual și la sediul social sau la locul de desfășurare a activității vânzătorului. Vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului o confirmare scrisă cu privire la momentul în care cumpărătorul și-a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de soluționare a reclamației solicită cumpărătorul; precum și o confirmare a datei și a metodei de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea efectuării reparației și durata acesteia, sau o justificare scrisă a respingerii reclamației. Această obligație se aplică și altor persoane desemnate de către vânzător pentru a efectua reparația.

7.7. Cumpărătorul informează vânzătorul cu privire la dreptul pe care l-a ales atunci când notifică defectul sau fără întârzieri nejustificate după notificarea defectului. Cumpărătorul nu poate modifica alegerea făcută fără acordul vânzătorului; acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul a solicitat repararea unui defect care se dovedește a fi ireparabil.

7.8. În cazul în care bunurile nu au caracteristicile stabilite în contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate, de asemenea, să ceară livrarea de bunuri noi fără defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este nerezonabil având în vedere natura defectului, dar dacă defectul se referă doar la componente ale bunurilor, cumpărătorul poate cere doar înlocuirea componentelor respective; dacă acest lucru nu este posibil, acesta poate rezilia contractul. Cu toate acestea, în cazul în care acest lucru este disproporționat având în vedere natura defectului, în special dacă defectul poate fi remediat fără întârzieri nejustificate, cumpărătorul are dreptul de a obține remedierea gratuită a defectului. De asemenea, cumpărătorul are dreptul la livrarea de bunuri noi sau la înlocuirea unei piese chiar și în cazul unui defect remediabil, dacă nu poate utiliza bunurile în mod corespunzător din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mai mare de defecte. În acest caz, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract. În cazul în care cumpărătorul nu se retrage din contract sau nu își exercită dreptul la livrarea de bunuri noi fără defecte, la înlocuirea pieselor sau la repararea bunurilor, acesta poate solicita o reducere rezonabilă. De asemenea, cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă în cazul în care vânzătorul nu este în măsură să furnizeze bunuri noi fără defecte, să facă înlocuirea componentelor bunurilor sau să repare bunurile, sau dacă vânzătorul nu remediază defectul într-un termen rezonabil sau dacă remedierea defectului i-ar cauza cumpărătorului dificultăți considerabile.

7.9. În cazul în care reclamă un defect remediabil, cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru costurile suportate în mod rezonabil pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, în cazul în care dreptul la despăgubire nu este exercitat în termen de o lună de la expirarea termenului în care trebuie să se semnaleze defectul, instanța nu acordă acest drept dacă vânzătorul susține că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp.

7.10. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de regulamentul vânzătorului privind reclamațiile.


8. PROCEDURA DE RECLAMAȚII (RĂSPUNDERE PENTRU DEFECTE, GARANȚIE, RECLAMAȚII)

8.1. Vânzătorul este responsabil pentru defectele bunurilor în sensul reglementărilor aplicabile, iar cumpărătorul este obligat să depună o reclamație la vânzător sau la o persoană desemnată. Informațiile privind persoanele și punctele de service desemnate pentru service în garanție și postgaranție sunt indicate în certificatul de garanție sau sunt furnizate de către vânzător cumpărătorului la cerere, prin telefon sau e-mail.

8.2. În loc de înlăturarea defectului, cumpărătorul poate solicita înlocuirea bunurilor sau, în cazul în care defectul se referă doar la componente ale bunurilor, poate solicita înlocuirea componentelor respective, cu excepția cazului în care vânzătorul suportă astfel costuri disproporționate în raport cu prețul bunurilor sau cu gravitatea defectului.

8.3. Vânzătorul poate întotdeauna să înlocuiască bunurile defecte cu altele fără defecte, în loc să înlăture defectul, cu excepția cazului în care acest lucru provoacă inconveniente grave cumpărătorului.

8.4. În cazul în care bunurile prezintă un defect care nu poate fi înlăturat și care împiedică utilizarea corespunzătoare a bunurilor ca bunuri fără defect, cumpărătorul are dreptul de a schimba bunurile sau de a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare. Aceleași drepturi se aplică cumpărătorului în cazul în care defectele pot fi înlăturate, însă cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător bunurile din cauza reapariției defectului după reparație sau din cauza unui număr mare de defecte.

8.5. Procedura de reclamații se aplică bunurilor achiziționate de către cumpărător de la vânzător sub formă de comerț electronic pe site-ul magazinului electronic al vânzătorului.

8.6. Procedura de reclamație privind bunurile care pot fi livrate vânzătorului începe la data la care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile următoare:

 8.6.1. transmiterea Notificării de revendicare către vânzător,

 8.6.2. livrarea bunurilor revendicate de la cumpărător la vânzător sau la o persoană desemnată,

8.7. Vânzătorul sau o persoană desemnată va transmite cumpărătorului o confirmare a reclamației într-o formă adecvată aleasă de vânzător, de exemplu, sub formă de e-mail sau în scris, în care este obligat să indice cu exactitate defectele reclamate ale bunurilor și să informeze încă o dată consumatorul cu privire la drepturile sale. În cazul în care reclamația este făcută prin intermediul comunicării la distanță, vânzătorul este obligat să transmită imediat cumpărătorului confirmarea reclamației; dacă nu este posibilă transmiterea imediată a confirmării, aceasta trebuie transmisă fără întârzieri nejustificate, dar cel târziu împreună cu actul privind soluționarea reclamației; confirmarea reclamației nu trebuie transmisă dacă cumpărătorul poate dovedi aplicarea reclamației într-un alt mod.

8.8. Cumpărătorul are dreptul de a decide care dintre drepturile sale este exercitat, precum și să transmită vânzătorului, fără întârziere, informații cu privire la decizia sa. Pe baza deciziei cumpărătorului cu privire la care dintre drepturile sale urmează să fie exercitate, vânzătorul sau o persoană desemnată este obligat să stabilească imediat metoda de soluționare a reclamației, în cazurile mai complexe în termen de 3 zile de la începutul procedurii de reclamație. După stabilirea metodei de soluționare a reclamației, vânzătorul sau persoana desemnată se ocupă imediat de reclamație; în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată și mai târziu. Totuși, soluționarea reclamației nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data depunerii acesteia. După expirarea termenului de soluționare a reclamației, consumatorul are dreptul de a se retrage din contract sau de a obține schimbarea bunurilor cu bunuri noi.

8.9. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele bunurilor:

 8.9.1. în cazul în care defectul bunurilor este cauzat de utilizarea bunurilor în condiții care nu corespund mediului natural al bunurilor privind intensitatea, umiditatea, influențele chimice și mecanice,

 8.9.2. în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de o manipulare, o exploatare a bunurilor sau o neglijare a atenției față de bunuri,

 8.9.3. în cazul în care defectul bunurilor este cauzat de deteriorarea bunurilor din cauza unei încărcări excesive sau a unei utilizări contrare condițiilor specificate în documentație sau principiilor generale de utilizare normală a bunurilor (defecte cauzate de utilizarea ceasului contrar instrucțiunilor de utilizare sau principiilor de utilizare corectă),

 8.9.4. în cazul în care defectul bunurilor este cauzat de deteriorarea bunurilor ca urmare a unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile,

 8.9.5. în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de distrugerea și deteriorarea accidentală a bunurilor,

 8.9.6. în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de o intervenție neprofesionistă, de daune cauzate de apă, de incendiu, de electricitate statică sau atmosferică sau de alte cazuri de forță majoră (de exemplu, deteriorarea mecanismului în cazul în care nu au fost respectate instrucțiunile privind impermeabilitatea).

 8.9.7. în cazul în care defectul bunurilor a fost cauzat de o manipulare a bunurilor de către persoane neautorizate (manipulare neautorizată a ceasului în afara unui atelier de reparații autorizat).

8.10. Perioada de garanție este de 24 de luni de la data livrării bunurilor, cu excepția cazului în care este specificată o perioadă de garanție diferită, pentru cazuri specifice.

8.11. Perioada de garanție se prelungește cu perioada în care cumpărătorul nu a putut utiliza bunurile din cauza reparației în garanție a acestora.

8.12. În cazul în care cererea de despăgubire este acceptată, vânzătorul plătește costurile de transport al bunurilor reclamate. Pentru mai multe informații despre posibilitățile de transport al bunurilor reclamate, vă rugăm să dați click AICI.

8.13. Domeniul de aplicare a garanției:

 8.13.1. Protejați-vă ceasul de: impact, căderi, șocuri, schimbări bruște de temperatură, influențe chimice, poli magnetici, apă, dacă ceasul nu este marcat ca fiind rezistent la apă.

 8.13.2. Garanția nu acoperă uzura normală cauzată de utilizarea produsului. Înainte de prima utilizare, clientul este obligat să citească instrucțiunile de utilizare și condițiile de garanție. Defectele cauzate de utilizarea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Puteți depune reclamația direct online în sistemul nostru. După ce ați trimis-o, veți primi instrucțiuni suplimentare.

Mergeți la trimiterea reclamației online >>>  

8.14. Garanție extinsă, extraordinară. În cazul în care se indică acest lucru pentru anumite bunuri în cadrul paginii de catalog din interfața web respectivă, vânzătorul oferă cumpărătorului o garanție extinsă extraordinară de 12 luni de la sfârșitul garanției standard, conform art. 8 din prezentul Contract. Garanția din această clauză acoperă repararea gratuită a ceasurilor care nu mai funcționează din cauza unor defecte de fabricație sau de material. Această garanție nu este oferită de producător, ci de vânzător. Garanția de la acest punct nu acoperă uzura normală cauzată de utilizarea ceasului, în special uzura sticlei, a carcasei, a brățării sau a curelei, eventual consumul bateriei. Această garanție devine nevalidă în cazul în care bunurile sunt manipulate de o terță parte fără acordul vânzătorului. Termenele și condițiile suplimentare sunt stabilite în interfața web a vânzătorului.

8.15. Serviciul VIP. În cazul în care se indică acest lucru pentru anumite bunuri în cadrul paginii de catalog din interfața web respectivă, vânzătorul pune la dispoziția cumpărătorului un serviciu VIP, ale cărui condiții detaliate sunt specificate în interfața web a vânzătorului.


9. ALEGEREA LEGII ȘI A REGIMULUI JURIDIC

9.1. Contractul de achiziție și orice relații juridice care decurg din acesta sau care derivă din acesta, inclusiv chestiunile legate de formarea și validitatea acestuia, sunt guvernate de legislația Republicii Slovace, cu excepția oricăror norme privind conflictul de legi. Alegerea legii aplicabile în conformitate cu teza anterioară nu privează cumpărătorul, care reprezintă consumatorul, de protecția oferită de dispozițiile ordinii juridice de la care nu se poate deroga prin contract și care s-ar aplica în absența alegerii legii aplicabile în conformitate cu art. 6 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

9.10. Relațiile care nu sunt reglementate de aceste Termene și condiții sau de alte documente, cum ar fi condițiile de reclamație, sunt reglementate de dispozițiile relevante ale Legii nr. 40/1964 Coll., Codul civil, Legea nr. 22/2004 Coll. privind comerțul electronic și de modificare și completare a Legii nr. 128/2002 Coll. privind controlul de stat al pieței interne în materie de protecție a consumatorilor și de modificare și completare a anumitor legi, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 284/2002 Coll. cu completări ulterioare și Legea nr. 102/2014 Coll. privind protecția consumatorilor în materie de vânzări la distanță.


10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Reclamațiile consumatorilor sunt soluționate de către vânzător prin intermediul adresei electronice info@irisimo.ro. Vânzătorul trimite informații cu privire la soluționarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a acestuia.

10.2. În cazul unor litigii între cumpărător și vânzător, instanțele din Republica Slovacă au competență deplină pentru a soluționa toate litigiile apărute între părți, cu excepția cazului în care legislația obligatorie relevantă prevede altfel.

10.3. În conformitate cu legislația UE, toți cumpărătorii consumatori care au reședința în țările UE au dreptul de a iniția, în temeiul Legii nr. 391/2015 Coll. privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare și completare a anumitor legi, soluționarea extrajudiciară a litigiilor cu vânzătorul, în cazul în care litigiul în cauză nu a fost soluționat în mod direct. Organismul competent pentru examinarea propunerilor de inițiere a soluționării extrajudiciare a litigiilor în cauză este Slovenská obchodná inšpekcia Bajkalská 21/A, P.O.Box nr. 29, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk.

10.4. În temeiul Regulamentului UE nr. 524/2013, cumpărătorii consumatori au dreptul de a iniția soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum online prin intermediul platformei ODR pentru soluționarea online a litigiilor, disponibilă la adresa: (ec.europa.eu/consumers/odr). Locul de contact pentru acest regulament este Centrul European al Consumatorilor din Republica Slovacă, Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava, Republica Slovacă, tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu.

10.5. Pe lângă autoritățile menționate în prezentul art.  10, care supraveghează activitățile comerciale ale vânzătorului și cărora cumpărătorul le poate adresa reclamațiile sale, autorități competente sunt și Biroul Districtual, Departamentul de Afaceri Comerciale, Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Slovacă, Oficiul Antimonopol din Republica Slovacă, prescurtat PMÚ SR și alte.


11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. În cazul în care orice dispoziție din Termene și condiții este sau devine nevalidă sau ineficientă, dispoziția nevalidă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat posibil de cel al dispoziției nevalide. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.

11.2. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv Termenele și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.

11
.3. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu cumpărătorul.

11.4. Modelul formularului de retragere din contractul de vânzare-cumpărare este anexat la Termene și condiții.

11.5. Documentul fiscal (factura) va fi trimis clientului în format electronic în ziua în care va fi trimisă comanda. Clientul va primi certificatul de garanție în mod fizic, ca parte a transportului.

11.6. Aceste Termene și condiții intră în vigoare la data de 01.01.2022.